Furka Bergstrecke.

Furka Bergstrecke har været vist på mange udstillinger i nordtyskland samt på Jernbanemuseet. Modulerne er lavet så de viser hele banen, men til udstillingsbrug anvendes et varierende antal moduler afhængig af den plads der er til rådighed. Der er ikke overledning på modulerne, fordi de viser strækningen som den ser ud efter nedlæggelsen og overgang til museumsbane.

Billeder

Ingen kommentarer:

Send en kommentar